Меню сайта

Главная

Регистрация

Вход
Приветствую Вас Гость | RSS


Зеленівський ясла-садок №46


Понедельник, 21.06.2021, 01:11

Порядок  організації пропускного режиму

та правил відвідування   
 Зеленівського закладу дошкільної освіти №46,

Херсонської міської ради

1.Загальні засади
1.1.Порядок  організації пропускного режиму та правил відвідування ясел-садка  (далі – порядок) розроблено згідно з Примірним  порядком організації пропускного режиму та правил відвідування  закладів освіти міста Херсона та відповідно до рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 19.06.2018р. «Про затвердження Примірного порядку пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти м.Херсона» з метою створення безпечних умов для дошкільників , працівників ясел-садка, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладу, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, – попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників  та   вихованців ясел-садка.
1.2. Власний порядок  обговорюється на загальних зборах    учасників освітнього процесу.
1.3. Пропускний режим – сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу. Пропускний режим в будівлі ясел-садка передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності ясел-садка і визначає порядок пропуску   вихованців, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень ясел-садка.
1.4. Охорона приміщень забезпечується сторожами ясел-садка.
1.5. Виконання вимог, що визначаються  Примірним порядком і власними порядками ясел-садка, є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у ясла-садку ,  вихованців  та  їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях ясел-садка.
1.6.   Власний порядок ясел-садка розміщуються на   сайті та на стенді у вестибюлі першого поверху будівлі.
1.8. Власний порядок  ясел-садка  є обов’язковим  до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами закладу освіти.

 2. Порядок проходу в будівлю  ясел-садка  для    вихованців
2.1. Загальна організація.

2.1.1. Вхід на територію та в приміщення ЗДО дозволяється:

– працівникам з 06:50 до 17:30 (кухарям з 06:00);

– вихованцям та їх батькам або особам, що їх замінюють з 07:00 до 17:30;

– відвідувачам, які не є учасниками освітнього процесу, та батькам з особистих питань згідно графіку прийому громадян.

У разі виробничої необхідності (ремонтні роботи, заміна обладнання тощо) у вихідні та святкові дні – за письмовим дозволом директора.

2.1.2. Вхід в приміщення ЗДО здійснюється:

– працівниками та відвідувачами через центральний вхід;

– вихованцями та їх батьками або особами, що їх замінюють:

до групи №2 № 3 – через центральний вхід;

до групи № 1– через вхід № 1;

до груп № 4 – через вхід № 2 ;

2.1.3. В робочі дні службові входи закриває (8:00)/відкриває (15:30) завідувач господарства. О 17:30 закриває всі входи до закладу сторож.

2.1.4. У вихідні та святкові дні центральний та службові входи закриті цілодобово.

2.1.5. Протягом робочого дня службові входи відкривають/закривають помічники вихователів/вихователі згідно режиму своєї вікової групи (прогулянки, екскурсії, інші заходи).

2.1.6. З 08:00 до 15:30 пропуск до закладу здійснюється через центральний вхід черговими за графіком (Додаток 1).

3. Пропускний режим для працівників ясел-садка
 3.1. Адміністрація та інші працівники   знаходяться у приміщенні закладу відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклад  згідно з графіком роботи.
3.2. Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити відповідальну особу    про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

 4. Пропускний режим для батьків  вихованців  або осіб, які їх замінюють
 4.1. Батьки дошкільників  або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі ясел-садка  через центральний вхід за  наявності списків осіб,які супроводжують дітей та забирають дітей ,затверджених директором. 
4.2. З педагогами батьки зустрічаються коли приводять та  забирають дитину додому, на батьківських зборах.  
4.3. Педагоги зобов’язані заздалегідь попередити відповідальну особу  про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.
4.5. Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до ЗДО з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами.  
4.6. Прохід до ЗДО батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю, про що відповідальну особу  інформують заздалегідь.
4.7. У випадках незапланованого приходу до ЗДО батьків  вихованців  або осіб, які їх замінюють, відповідальна осаба  з’ясовує мету їхнього приходу і пропускає в будівлю ЗДО, погодивши це з адміністрацією закладу та з обов’язковою реєстрацією у журналі обліку відвідувачів.


 5. Пропускний режим для відвідувачів ясел-садка
 5.1. Відвідувачі проходять у будівлю ЗДО тільки через центральний вхід.
5.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують ЗДО за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі – Журнал).
5.3. Посадові особи, які прибули до ЗО з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.
5.4. Групи осіб, що відвідують ЗДО для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації закладу та за списками учасників і при наданні документа, що посвідчує особу.
5.5. На прийом до директора ЗДО, за попередньою домовленістю або в дні прийому,  відвідувачі пропускаються в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально).
5.6. Для виклику працівника ЗДО або представника адміністрації необхідно звертатися до відповідальної особи.
5.7. При відвідуванні ЗДО відвідувач зобов’язаний за проханням відповідальної особи  надати на візуальний огляд принесені з собою речі,  які викликають підозру,   для недопущення внесення в будівлю ЗДО алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.
5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, відповідальна особа затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику  адміністрації ЗДО та діє у відповідності до отриманих вказівок.
5.9.У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі ЗДО, відповідальна особадіє за вказівками   директора закладу або його заступника.
5.10. Прохід територією ЗДО дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації  знаходження на території ЗДО та прохід нею стороннім особам заборонено.

6. Пропускний режим для автотранспортних засобів
 6.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію ЗДО встановлюється дозволом адміністрації закладу.
6.2. Допуск без обмежень на територію ЗДО дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.
6.3. Паркування автомобільного транспорту на території ЗДО без дозволу адміністрації заборонено.

7. Правила поведінки відвідувачів ясел-садка
7.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні ЗДО зобов’язані:
7.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.
7.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу,  дошкільників  та інших відвідувачів ЗДО.
7.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників ЗДО.
7.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією,  працівниками ЗДО їх службових обов’язків.
7.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора   (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).
7.1.6.  Бережливо ставитися до майна  ЗДО, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.
7.1.7. При вході до будівлі  ЗДО відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у відповідальної особи з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі ЗДО.
7.2. Відвідувачам ЗДО забороняється:
7.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях ЗДО без дозволу на те адміністрації, відповідальної особи  чи педагога.
7.2.2. Виносити з приміщення ЗДО документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.
7.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгоджені з адміністрацією ЗДО.
7.2.4. Приносити у ЗДО алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.
7.2.5. Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території ЗДО. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.
7.2.6. Вести розмови з мобільного телефону в усіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюля.
7.2.7. Входити до ЗДО в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також в брудному одязі.
7.2.8. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки ЗДО фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, котрі здійснюють пропускний режим.
7.3. Відповідальність відвідувачів ЗДО за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування ЗДО:
7.3.1. У випадку порушення відвідувачем ЗДО пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження відповідальною особою або працівником ЗДО  та може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.
7.3.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних дій відповідальна особа або адміністрація ЗДО повідомляє про це правоохоронні органи.
7.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна ЗДО на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

 8. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння
8.1. Прохід осіб в приміщення ЗДО з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:
8.1.1. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків за наявності службового посвідчення.
8.1.2. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.
 
9. Порядок пропуску представників засобів масової інформації
9.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю ЗДО за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення, та супроводжуються до директора .
9.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території ЗДО, з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються після пред’явлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або представника адміністрації ЗДО.
 
10. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території ясел-садка
 Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (територію) ЗДО для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або завгоспа.
 
11. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації
11.1. Пропускний режим в будівлю та на територію ЗДО на період надзвичайних ситуацій обмежується.
11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.
 
12. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів ясел-садка з приміщень та порядок  їхньої  охорони
12.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів ЗДО  при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок охорони приміщень розробляються адміністрацією ЗДО, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.
12.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні ЗДО на видному й доступному для відвідувачів місці.
12.3. Пропуск відвідувачів у приміщення ЗДО припиняється.
12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації, –  забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію ясел-садка.

 

13. Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в ясла-садку 
13.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в ясла-садку, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування ясел-садка (далі – Порядок) всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами  покладається на директора  ясел-садка.
13.2. Директор ясел-садка наказом призначає відповідальних по закладу за здійснення заходів пропускного режиму та дотримання норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами  відповідно до  розподілу обов’язків.

Вход на сайт

Поиск

Copyright MyCorp © 2021 Создать бесплатный сайт с uCoz